Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητική Εργασία 2012-2013 Β' Λυκείου-Α' Τετραμήνου: Αεραθλητισμός στην Πιερία: Μια «άγνωστη» δραστηριότητα με ευρύτερες προεκτάσεις
Ερευνητική Εργασία 2012-2013 Β' Λυκείου-Α' Τετραμήνου: Η σύγχρονη γυναίκα στην Δύση και την Ανατολή
Ερευνητική Εργασία 2012-2013 Β' Λυκείου-Α' Τετραμήνου: Ολυμπιακοί αγώνες από το χθες στο σήμερα
Ερευνητική Εργασία 2012-2013 Β' Λυκείου-Α' Τετραμήνου: Το ιδανικό σχολείο
Ερευνητική Εργασία 2012-2013 Β' Λυκείου-Α' Τετραμήνου: Φωτογραφία, ό, τι το μάτι θέλει να μοιράζεται
Ερευνητική Εργασία 2012-2013 Α' Λυκείου-Α' Τετραμήνου: Βότανα, ένας ανεκτίμητος θησαυρός δίπλα μας
Ερευνητική Εργασία 2012-2013 Α' Λυκείου-Α' Τετραμήνου: Ο εθελοντισμός στην Πιερία
Ερευνητική Εργασία 2012-2013 Α' Λυκείου-Α' Τετραμήνου: Πάμε βόλτα στην Αθήνα παρέα με τον Περικλή
Ερευνητική Εργασία 2012-2013 Α' Λυκείου-Α' Τετραμήνου: Προσεγγίζω το δημοσιογραφικό έντυπο - Δημιουργώ τη δική μου μαθητική εφημερίδα
Ερευνητική Εργασία 2012-2013 Α' Λυκείου-Α' Τετραμήνου: Το γέλιο ομορφαίνει τη ζωή
Ερευνητική Εργασία 2012-2013 Α' Λυκείου-Α' Τετραμήνου: Φυλές υπό εξαφάνιση
Ερευνητική Εργασία 2011-2012 Α' Λυκείου-Α' Τετραμήνου: Η Διαμόρφωση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα