Παραλαβή Απολυτηρίων Τίτλων, Έκδοση Κωδικού Μηχανογραφικού Δελτίου

Σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 28/6/21 από τις 10:00 έως και τις 13:45 και την Τρίτη 29/6/21 από τις 08:15 έως και τις 13:45 πρέπει οι μαθητές/τριες τις Γ’ τάξης να έρθουν στο σχολείο για να παραλάβουν το απολυτήριό τους, τον τελικό έλεγχο επίδοσης και τον κωδικό για το μηχανογραφικό δελτίο.

Επίσης οι απόφοιτοι που πήραν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2021καθώς επίσης και όσοι θέλουν να κάνουν νέο μηχανογραφικό δελτίο (10%) πρέπει να έρθουν και αυτοί για να παραλάβουν νέο κωδικό για το μηχανογραφικό δελτίο.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι ο κωδικός για το μηχανογραφικό δελτίο θα δίνεται μόνο στους μαθητές/τριες ή στους γονείς τους μόνο με νόμιμη γραπτή εξουσιοδότηση.