Πρόγραμμα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης από Τρίτη 10/11/2020

Αγαπητοί μαθητές,

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 10/11/2020 το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων θα είναι όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Τα μαθήματα θα είναι με την ίδια σειρά όπως είχαμε πριν, απλά αλλάζουν οι ώρες έναρξης, λήξης και διαλειμμάτων.

Από τη διεύθυνση του Σχολείου