Ανακοίνωση λειτουργίας του σχολείου για την Υποστήριξη της Υποβολής Μηχανογραφικών Δελτίων

Ανακοινώνεται ότι το σχολείο θα είναι ανοικτό την Τρίτη 9 Ιουλίου και τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 και θα λειτουργήσει, από 08:00 – 14:00, με  την παρουσία των Υποδιευθυντών, για την Υποστήριξη της Υποβολής Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.). 

Οι Υποψήφιοι που πήραν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2019, καθώς και οι απόφοιτοι των δύο τελευταίων ετών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επιλογή για το 10% των θέσεων στις σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορούν να προσέρχονται για να αποκτήσουν κωδικό ασφαλείας  ή /και  να  αναιρέσουν  το  ήδη  οριστικοποιημένο  Μ.Δ. για να οριστικοποιήσουν εκ νέου ένα άλλο Μ.Δ.

 

                                                            Από τη Διεύθυνση του 3ου ΓΕΛ Κατερίνης