2η φάση εγγραφών από 25/6/19 έως 28/6/19 και ώρα 15:00.

Στη δεύτερη φάση εγγραφών Μαΐου Ιουνίου από 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 09:00 έως 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 15:00 μπορούν να υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση:

  • Οι παραπεμπόμενοι/-ες μαθητές/-τριεςΓυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι/-ες περιμένουν την έκδοση αποτελεσμάτων από την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου:α) εάν δεν έχουν απορριφθεί, ισχύει η αρχική Ηλεκτρονική Αίτηση που είχαν ενδεχομένως υποβάλει και ενημερώνονται για την τοποθέτησή τους μετά το πέρας της Β’φάσης Ηλεκτρονικών ΑιτήσεωντουΜαΐου Ιουνίου,β) εάν έχουν απορριφθεί,υποβάλουν νέα Ηλεκτρονική Αίτηση,κατά την διάρκεια της δεύτερης φάσης εγγραφών
  • όσοι/-εςδεν έχουν υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτησηγια λόγους ανωτέρας βίας.

Οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι/-ες αφού ενημερωθούνμέσω της εφαρμογής e-eggrafesγια το ΓΕ.Λ.ΕΠΑ.Λ.εγγραφής τους, θα ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στα ΓΕ.Λ. μέχρι την έναρξη των μαθημάτωνκαισταΕΠΑ.Λ. κατάτην ημέραλειτουργίαςτους, από την1η ως την5η Ιουλίου 2019

==========

Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το επισυναπτόμενο έγγραφο