Ερευνητική Εργασία 2012-2013 Β' Λυκείου-Α' Τετραμήνου: Ολυμπιακοί αγώνες από το χθες στο σήμερα