Ερευνητική Εργασία 2012-2013 Β' Λυκείου-Α' Τετραμήνου: Αεραθλητισμός στην Πιερία: Μια «άγνωστη» δραστηριότητα με ευρύτερες προεκτάσεις

Αεραθλητισμός στην Πιερία: Μια «άγνωστη» δραστηριότητα με ευρύτερες προεκτάσεις

(Νικολής Χρήστος ΠΕ13 ,  Πατσαρίκας Νικόλαος ΠΕ19/20)