Επιμορφωτική ημερίδα : Ο κινηματογράφος στην εκπαίδευση