Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικόέτος 2024-2025

Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικόέτος 2024-2025