Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ 06,07,08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Νοε
23

Επισυνάπτονται : 

1) Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

2) Πρακτικό επιλογής τουριστικού πρακτορείου 

 

Σελίδες