Προκήρυξη για εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ιταλία

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 20883/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ 456/Β/13-02-2020), το 3ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης διοργανώνει 7ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη με προορισμό την Ιταλία (7 ημέρες – 4 διανυκτερεύσεις Ιταλία – 2 διανυκτερεύσεις στο πλοίο) και ζητά από τα ταξιδιωτικά γραφεία κλειστή προσφορά που θα κατατεθεί στο Γραφείο του Διευθυντή του 3ου ΓΕΛ Κατερίνης, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 6/12/2022, και ώρα 10:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το επισυναπτόμενο αρχείο.