Ενημέρωση σχετικά με το χώρο διεξαγωγής του αγωνίσματος της Κολύμβησης για τους/τις υποψηφίους/ιες που θα εξεταστούν στην Επιτροπή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, για την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., έτους 2022

Σας ενημερώνουμε ότι για τη διεξαγωγή του αγωνίσματος της Κολύμβησης (50μ. ελεύθερο) για τους/τις υποψήφιους/ες που θα εξεταστούν στην Επιτροπή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, για την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., έτους 2022, έχει ορισθεί το Εθνικό Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης (επί της οδού Αγίου Δημητρίου, απέναντι από το Α.Π.Θ., το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και τις φοιτητικές εστίες) - ΧΑΡΤΗΣ.
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του αγωνίσματος της Κολύμβησης είναι: 17/6/2022, 21/6/2022 και 24/6/2022 όπως αναγράφονται στο υπ΄ αριθμ. 1701/23-5-2022 έγγραφό μας, με θέμα: «Οδηγίες και πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2022-2023» που σας είχαμε αποστείλει στις 25-5-2022 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσής μας.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων να αναρτήσουν το παρόν έγγραφο στον πίνακα ανακοινώσεων των σχολείων τους και σε συνεργασία με τους Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής να ενημερώσουν τους/τις ενδιαφερόμενους/ες υποψηφίους/ιες.

 

Αρχείο: