Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) Πρόγραμμα Εξετάσεων & Πρόγραμμα Προφορικών εξετάσεων

Το Σάββατο 28/5/22 και Κυριακή 29/5/22 θα διενεργηθούν στο 3ο ΓΕΛ Κατερίνης οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ).

Για να δείτε το πρόγραμμα των εξετάσεων και των προφορικών εξετάσεων ανοίξτε τα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Tags: