Σημαντική Ενημέρωση από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ το ΕΤΟΣ 2004

Κατάθεση δελτίων απογραφής έως 31/03/2022.

==============

Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το επισυναπτόμενο αρχείο,