Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» για εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών

Ανοίξτε το επισυναπτόμενο αρχείο για πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά μαθήματα που αφορούν μουσικές σπουδές