Ενημερωτική/Επιμορφωτική Εσπερίδα «Αειφόρος επαγγελματικός προσανατολισμός-βιώσιμα επαγγέλματα του μέλλοντος»

Ενημερωτική/Επιμορφωτική Εσπερίδα «Αειφόρος επαγγελματικός προσανατολισμός-βιώσιμα επαγγέλματα του μέλλοντος»

Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021, ώρες 17.30-20.30

========

Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το επισυναπτόμενο έγγραφο