Πρόσκληση σε ημερίδα ''Η διδασκαλία των Ερευνητικών Εργασιών (Project) - Μια ολοκληρωμένη πρόταση' στην Θεσσαλονίκη.