Υποβολή Αίτησης ? Δήλωσης των υποψήφιων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2017

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης των υποψήφιων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2017 από Τρίτη 21 Φεβρουαρίου έως και την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017

Λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στα παρακάτω έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας:

  1. Δελτίο Τύπου του ΥΠΠΕΘ (ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ 2017)
  2. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ 2017-02-21
  3. ΕΓΚΥΚΙΟΣ ΦΥΣ. ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΓΕΛ ΕΠΑΛ 2017-02-21 4
  4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Από τη Διεύθυνση του 3ου ΓΕΛ Κατερίνης