Η εγκύκλιος για την υποβολή μηχανογραφικου? των υποψηφι?ων που πα?σχουν απο? σοβαρε?ς παθη?σεις, σε ποσοστο? 5% επιπλε?ον των θε?σεων εισακτε?ων