Τριήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Κισσάβου -Ελασσόνας με θέμα «Φύση και παράδοση του Ολύμπου»