Ενημέρωση για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2014-15

Ενημέρωση 18/06/2014     

 Η διεξαγωγή των ενδοσχολικών εξετάσεων Λυκείων στις 23 & 24 Ιουνίου συμπίπτει με τη διεξαγωγή των υγειονομικών εξετάσεων και των πρακτικών δοκιμασιών των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι, οι οποίοι, σύμφωνα με τους αλφαβητικούς πίνακες επρόκειτο να προσέλθουν στο Καυτανζόγλειο Στάδιο στις ανωτέρω ημερομηνίες για να εξεταστούν, μπορούν  να προσέρχονται στις 25,26 και 27 Ιουνίου στο Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο, ώρα 7.00 π.μ. προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες τους.