09/02/2012 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ «ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΩΝ» - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

από σήμερα, Πέμπτη 09/02/2012, καλούνται οι εκπαιδευτικοί – «πολλαπλασιαστές» να ενημερώνονται για τα επιμορφωτικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν στην περιοχή τους  κατά το διάστημα Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2012 και

να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής,

μέχρι την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012, 12:00 το μεσημέρι

μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013), η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://b-epipedo2.cti.gr/mis,

με χρήση των προσωπικών κωδικών τους (περισσότερα στοιχεία στον σχετικό οδηγό που είναι διαθέσιμος εδώ).

 

Δικαίωμα συμμετοχής στην επιμόρφωση αυτή έχουν οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Π78 - «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής Διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» και έχουν δηλωθεί από το Διευθυντή του σχολείου τους ως  «πολλαπλασιαστές» (βλ. εδώ)

Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται με σειρά χρονικής προτεραιότητας, ενόσω τα προγράμματα έχουν κενές θέσεις. Ο εκπαιδευτικός «πολλαπλασιαστής» οφείλει να παρακολουθεί την κατάσταση (πλήθος) των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα που έχει επιλέξει να συμμετάσχει, ώστε να είναι ενήμερος αν αυτό τείνει να συγκεντρώσει ικανό αριθμό αιτήσεων για να υλοποιηθεί. Σημειώνεται ότι θα υλοποιηθούν προγράμματα που συγκεντρώνουν εν γένει δέκα (10) αιτήσεις συμμετοχής, ενώ είναι δυνατόν σε ειδικές περιπτώσεις να υλοποιηθούν επίσης προγράμματα με μικρότερο αριθμό αιτήσεων. Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας και την οριστικοποίηση των προγραμμάτων, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν την αίτησή τους προς άλλο πρόγραμμα της επιλογής τους, που διαθέτει κενές θέσεις.

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας, θα βρείτε εδώ.

Για να υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής σας, πατήστε εδώ

Image: