Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για το εθνικό θεματικό δίκτυο: «Το σποράκι πηγή ζωής» με τίτλο: Οι χώροι πράσινου στην υπηρεσία της εκπαίδευσης για την αειφορία και των νέων αναλυτικών προγραμμάτων στις 30/31 Μαρτίου 2012