Προκήρυξη σεμιναρίων Pestalozzi

 

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε ΑΜΕΣΑ λόγω προθεσμίας την προκήρυξη για τα σεμινάρια Pestalozzi 2012 στα σχολεία ευθύνης σας

Ιωάννα Αποστόλου
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Οργανισμών
 
Ioanna APOSTOLOU
Greek Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs
Directorate of International Relations in Education
Section of International  Organizations
 
Tel:  + 30 210 3443787
Fax: +  30 210 3442471
E-mail:  iapostolou@minedu.gov.gr