Ερευνητική Εργασία 2012-2013 Β' Λυκείου-Α' Τετραμήνου: Φωτογραφία, ό, τι το μάτι θέλει να μοιράζεται

Φωτογραφία,  ό, τι το μάτι θέλει να μοιράζεται 

(Βαρδακώστας Παναγιώτης ΠΕ04.01 , Ζέτα Χριστίνα ΠΕ12.08)