9ο Σεμινάριο Ε.Μ.Ε. «Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα», στο Βόλο