Πρόγραμμα τμημάτων από 25/09/2017

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα αυτό είναι προσωρινό.

Σε περίπτωση μη λειτουργίας του site από πρόβλημα του ΠΣΔ τότε βασικές ανακοινώσεις θα βρίσκονται και στην σελίδα: www.facebook.com/3lykkater