Προσωρινό Πρόγραμμα τμημάτων από 18/11/2019

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων από 18/11/2019

Σε περίπτωση μη λειτουργίας του site από πρόβλημα του ΠΣΔ τότε βασικές ανακοινώσεις θα βρίσκονται και στην σελίδα: www.facebook.com/3lykkater

 

Αρχείο: