Πληροφορίες

Το 3ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης δημιουργήθηκε το 1979 ως συνέχεια του Α' Λυκείου Θηλέων Κατερίνης

Συστεγάζεται με το 3ο Γυμνάσιο Κατερίνης .

Διεύθυνση : Μιλήτου 1 , 60100 Κατερίνη,

τηλ: 23510 23400

Fax : 23510 45574 & 23510 45578

Ίδρυση: Υ.Α.  Δ.28517/28-07-1979 (ΦΕΚ 716/29-08-1979 τ.Β)

 

Διευθυντής : Παντελίδης Ιωάννης ΠΕ86 Πληροφορικής  (Τηλ : 23510 45575)

 

ΥποδιευθυντέςΑνέστης Μαργαριτίδης  ΠΕ86 Πληροφορικής

                             

Στο σχολείο βρίσκονται τα παρακάτω αρχεία :

 • από 1955-1956 έως 1963-1964 εξατάξιο Γυμνάσιο θηλέων Πιερίας
 • από 1964-1965 έως 1966-1967 τριτάξιο Γυμνάσιο Θηλέων Πιερίας
 • από 1964-1965 έως 1966-1967 Λύκειο Θηλέων Πιερίας
 • από 1967-1968 έως 1971-1972 εξατάξιο Γυμνάσιο θηλέων Πιερίας
 • από 1972-1973 έως 1975-1976 Α' εξατάξιο Γυμνάσιο θηλέων Πιερίας
 • από 1976-1977 έως 1978-1979 Α' Λύκειο Θηλέων Κατερίνης
 • από 1979-1980 έως και σήμερα 3ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης
 

Διευθυντές και Αναπληρωτές Διευθυντές του 3ου  ΓΕΛ Κατερίνης

 • Παντελίδης Ιωάννης, (1 Σεπτεμβρίου 2021 - σήμερα)
 • Περδίκης Γεώργιος, (19 Αυγούστου 2011 - Αύγουστο 2020)
 • Πιπίλης Κωνσταντίνος, (15 Νοεμβρίου 2007 - Ιούλιο 2011)
 • Κώστας Νέστωρ, (Σεπτέμβριο 2007 - Νοέμβριο 2007)
 • Τζινούδης Σιδέρης, (Σεπτέμβριο 2000 - Αύγουστο 2007)
 • Ηλιάδης Νικόλαος, (15 Σεπτεμβρίου 1997- Αύγουστο 2000)
 • Γκέγκας Γεώργιος,  (1 Σεπτέμβριου 1992 - Αύγουστο 1997)
 • Κοτσιανίδης Δημήτριος, (3 Σεπτεμβρίου 1990 - Αύγουστο 1992) 
 • Σφήκας Θεόδωρος,  (12 Ιουλίου 1990 - Αύγουστο 1990)
 • Νικολαΐδης Νικόλαος, (26 Σεπτεμβρίου 1988 - Ιούνιο 1990)
 • Καρακανδής Γεώργιος, (9 Σεπτεμβρίου 1987 - Αύγουστο 1988)
 • Σφήκας Θεόδωρος, (Δεκέμβριο 1986 - Αύγουστο 1987)
 • Μπουσνάκη Άννα, (Σεπτέμβριο 1985 - Νοέμβριο 1986)
 • Παπανικολάου Ευαγγελία, (Μάρτιο 1985 - Αύγουστο 1985)
 • Παπαδοπούλου Ελένη, (11 Ιουλίου 1983 - Φεβρουάριο 1985)
 • Κεσανλής Ιωάννης, (Απρίλιο 1983 - Ιούνιο 1983)
 • Σβολόπουλος Χρήστος, (Σεπτέμβριο 1982 - Μάρτιο 1983)
 • Παπανικολάου Ευαγγελία, (Απρίλιο 1982 - Αύγουστο 1982)
 • Σβολόπουλος Χρήστος, (22 Ιουλίου 1981 - Μάρτιο 1982)
 • Παπανικολάου Ευαγγελία, (4 Μαϊου 1981 - Ιούνιο 1981)
 • Δημητριάδης Παναγιώτης (Σεπτέμβριο 1979 - Απρίλιο 1981)