Μαθητές

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ 2012.

Φεβ
07

Προθεσμία αιτήσεων από 10-02-2012 έως και 28-02-2012

 
 
ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΔΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ:
 
α) Φ251/13041/6-2-2012 με θέμα "ΥποβολΗ ΑΙτησης - ΔΗλωσης  υποψηφΙων ΓενικΩν ΛυκεΙων και ΕπαγγελματικΩν ΛυκεΙων (ομΑδας Β΄) για εισαγωγΗ στην ΤριτοβΑθμια ΕκπαΙδευση  & ΑΙΤΗΣΗΣ γΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ"

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΦΑ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΞΕΤ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΛ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Φεβ
06

Επισυνάπτεται :

1) την αρ. πρωτ. Φ.251/11314/Β6/1-2-2012 εγκύκλιο με θέμα "Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του ν. 3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2012, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση" ,

Ενημέρωση υποψηφίων για Στρατιωτικές Σχολές.

Φεβ
06

Κατόπιν σχετικών εγγράφων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας προς τη Διεύθυνσή μας, παρακαλούνται οι κύριοι Διευθυντές των ημερήσιων Γενικών Λυκείων και των ημερήσιων ΕΠΑΛ να ενημερώσουν τους υποψηφίους (μαθητές και απόφοιτους) που θα συμμετάσχουν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, ότι για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 θα λειτουργήσει η Στρατιωτική Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ), η οποία θα ενταχθεί:

Προγραμματισμός των πανελλαδικών εξετάσεων 2012/ Υποβολή Αίτησης - Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ή Αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο

Ιαν
29

Δελτίο Τύπου

Α. Προγραμματισμός των πανελλαδικών εξετάσεων 2012

Β. Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2012 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ή Αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο

Α. Προγραμματισμός των πανελλαδικών εξετάσεων 2012.

Εγκύκλιοι Πανελλαδικών Εξετάσεων

Δεκ
14

Μηχανογραφικά 2011
Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε το νέο Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό. Δείτε τα πιο χρήσιμα αρχεία και συνδέσμους:

Σελίδες