Μαθητές

Εγκύκλιοι Πανελλαδικών Εξετάσεων

Δεκ
14

Μηχανογραφικά 2011
Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε το νέο Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό. Δείτε τα πιο χρήσιμα αρχεία και συνδέσμους:

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Σεπ
01

Η παρουσίαση του Νέου Λυκείου από την Υπουργό κ. Α. Διαμαντοπούλου

 

Αρχείο: 

Σελίδες