Καθηγητές

Αξιολόγηση των μαθητών Γενικού Λυκείου Π.Δ. 48 / 2012

Μάιος
04

Π.Δ.48/2012 (Α΄ 97) με τίτλο «Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α΄ 65) “Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου”»

Προγραμματισμός των πανελλαδικών εξετάσεων 2012/ Υποβολή Αίτησης - Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ή Αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο

Ιαν
29

Δελτίο Τύπου

Α. Προγραμματισμός των πανελλαδικών εξετάσεων 2012

Β. Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2012 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ή Αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο

Α. Προγραμματισμός των πανελλαδικών εξετάσεων 2012.

Σελίδες