Καθηγητές

Οι διδάσκοντες (13-14)

Ιαν
05
Α/Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ
1 Περδίκης Γεώργιος Διευθυντής ΠΕ04.02

Βραβείο Αειφόρου Σχολείου

Οκτ
11

 

3os Πανελλήνιος Διαγωνισμός

Βραβείο Αειφόρου Σχολείου

 

Αγαπητοί διευθυντές και εκπαιδευτικοί,

Σελίδες