Εξετάσεις - Αποτελέσματα

Προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές 2016

Μάιος
11

Υποβολή  Αίτησης-∆ικαιολογητικών  έως  Παρασκευή  20  Μαΐου 2016 (Ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας)

Αρχείο: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 -2016

Μάιος
10

Στα συνημμένα αρχεία μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα και την εξεταστέα ύλη των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του σχολικού έτους 2015-2016:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ_Α_Β_Γ

ΥΛΗ_Α_ΤΑΞΗ

Αίτηση ? Δήλωση πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2016

Φεβ
09

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2016 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου ως και την Δευτέρα 29  Φεβρουαρίου για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) τόσο με το  νέο σύστημα όσο και με το παλαιό-καταργούμενο σύστημα.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία (11-29 Φεβρουαρίου 2016) είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

ΟΙ σχετικές εγκύκλιοι και τα έντυπα αιτήσεων φαίνονται στους παρακάτω συνδέσμους:

1. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Ν.4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

2.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (& ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ).

3.ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (NEO ΣΥΣΤΗΜΑ) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΛ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

4.ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ή ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

5.ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΟΣ 2016 ΜΑΘΗΤΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΜE TO ΠΑΛAΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ – ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΑΝΑΦΟΙΤΟΥΝ)    

6.ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 2016 (του Ν.3966/2011)
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ – ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΑΝΑΦΟΙΤΟΥΝ

Υπουργική Απόφαση για θέματα που αφορούν στον καθορισμό των διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής των υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου με το νέο σύστημα

Δεκ
13

Συνοπτική κατ΄ άρθρο παρουσίαση της συνημμένης Υπουργικής Απόφασης.

Με το άρθρο 1 καθορίζεται ότι όλοι οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις με το νέο σύστημα, πρέπει να υποβάλουν σχετική Αίτηση-Δήλωση σε Γενικό Λύκειο το μήνα Φεβρουάριο, δηλώνοντας την ομάδα προσανατολισμού τους, τα εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα κλπ. Τα ίδια ισχύουν και για μαθητές ή αποφοίτους ξένων σχολείων.

Σελίδες